Menu search-web

O projektu

Vzdělávací projekt Knihovny Václava Havla Rok Revoluce, aneb Sametový rok očima youtuberky je určený základním a středním školám, ale i všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Projekt v celkem osmi krátkých 3-4 minutových lekcích mapuje revoluční rok od ledna do prosince 1989 a přibližuje klíčové momenty přerodu totalitního Československa v demokratickou zemi. Jeden díl (datum zveřejnění: listopadu 2019) je věnovaný speciálně dění na Slovensku. 

Smyslem série je ukázat rok 1989 jako postupnou vlnu událostí v celém tehdejším Východním bloku vedoucí k vítězství demokracie, skrze tyto události však lekce upomínají i na předchozí dlouhá desetiletí nesvobody. Studenti v rámci osmi videolekcí pochopí sametovou revoluci v širším evropském kontextu a zároveň si uvědomí, že byla vyvrcholením čtyřicetiletého boje Čechoslováků za svobodu. Seznámí se s pojmy a událostmi předchozích let jako okupace ČSSR, upálení Jana Palacha, normalizace, Charta 77 ad.

Lekce budou zveřejňovány v průběhu roku 2019 postupně:

  • Palachův týden (Leden 1989) - lekce zvěřejněna v lednu 2019
  • Pusťte Havla (Jaro 1989) - lekce zveřejněna v březnu 2019
  • Několik vět (Květen 1989) - lekce zveřejněna v květnu 2019
  • Klid před bouří (Léto 1989) - lekce zveřejněna v červnu 2019
  • Pád Berlínské zdi (Říjen 1989) - lekce zveřejněna v říjnu 2019
  • Sametová revoluce (Listopad 1989) - lekce zveřejněna v listopadu 2019
  • Nežná revoluce (Listopad 1989) - lekce zveřejněna v listopadu 2019
  • Disident prezidentem (Prosinec 1989) - lekce zveřejněna v prosinci 2019

Ke každé lekci je k dispozici manuál pro učitele a pracovní list pro žáka. Podpůrné materiály jsou k dispozici u každé lekce zdarma po registraci.

Forma videolekcí

Lekce jsou krátké (3-4) minuty a soustředí se vždy na období jednoho či několika málo měsíců v rámci roku 1989. Lekcemi provází postava fiktivní youtuberky, kterou hraje herečka Anna Břenková. Lekce kombinují průvodní slovo současné mladé teenagerky s archivními videozáběry a fotografiemi. Na nich studenti pochopí atmosféru doby.

Zapojení do projektu

Videolekce i podpůrné materiály jsou k dispozici zdarma. Škola se může do projektu zapojit kdykoli a lekce využít dle svého uvážení. Ideální způsob zapojení tématu revolučního roku 1989 do výuky je  průběžný – tedy vždy s nově zveřejněným videem vyčlenit ve výuce prostor pro jeho shlédnutí a následnou diskusi. Tímto způsobem žáci a studenti se budou k tématu vracet opakovaně a pochopí rok 1989 šířeji než pouze jako jednorázovou sametovou revoluci.

Náročnost

Lekce jsou velmi krátké (3 – 4 minuty) a spolu s následnou diskusí či úkoly obsaženými v pracovních listech zabere jedna lekce cca 15 - 20 minut.

Lekce jsou využitelné jak pro starší žáky základních škol, tak studenty středních škol. Větší či menší náročnost může pedagog ovlivnit i volbou následných úkolů, či například čtením dalších doporučených textů a archivních materiálů.

Lekce lze využít jak v hodinách dějepisu, tak občanské nauky.  

Copyright © 2019 – 2023, Rok revoluce 1989, Všechna práva vyhrazena |