Menu search-web

Něžná revoluce

Revoluce na podzim 1989 nebyla jenom sametová, ale také něžná. Jak probíhaly revoluční dny na Slovensku a co jim předcházelo?

Sedmá lekce seznamuje mladé diváky s děním na Slovensku. Jde o informačně náročný díl, protože rekapituluje nejen dny revoluce, ale i dění předchozích měsíců. Smyslem lekce není, aby si studenti zapamatovali všechna data a historické události, které jsou v díle zmíněny, ale aby pochopili, že v roce 1989 bylo Československo území spojující dva státy a že k protestům proti vládnoucímu totalitnímu režimu docházelo i na Slovensku.

Klíčové události a pojmy 7. lekce

  • Svíčková manifestace
  • Koncert Joan Baezové na Bratislavské Lyře
  • Zatčení bratislavské pětky
  • Veřejnost proti násilí
  • Občanské fórum
  • Něžná revoluce
  • Sametová revoluce
  • Alexander Dubček
  • Václav Havel

Metodické materiály

Copyright © 2019 – 2023, Rok revoluce 1989, Všechna práva vyhrazena |